اخبار

در مورد اخبار موسسه و جلسات

تحصیلات تکمیلی(ارشدودکتری)در دانشگاه های غیردولتی ترکیه به زبان انگلیسی

تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) در دانشگاه های غیردولتی ترکیه از دوره های کارشناسی کم هزینه تر است. ما با تعدادی از دانشگاهها که شهریه کمتر، کیفیت آموزشی بالا و در شهرهای اصلی ترکیه (یعنی استانبول و آنکارا) مستقر هستند قرارداد همکاری داشته، با شرایط ویژه برای متقاضیان ایرانی پذیرش اخذ میکنیم. در صورتی که نمره زبان هم نداشته باشید، ما شما را در دانشگاه به صورت قطعی ثبت نام نموده، اگر از این بابت ضعف داشته باشید و در آزمون تعیین سطح مردود شوید فرصت تقویت زبان را برای شما اخذ میکنیم. تحصیلات در این دوره ها متکی بر آموزش و پژوهش هستند. طول دوره کارشناسی ارشد ۲ سال (با شهریه کل ۸۰۰۰-۴۰۰۰ دلار برای کل دوره) و دکترا ۴-۳ سال (با شهریه کل ۱۶۰۰۰-۸۰۰۰ دلار برای کل دوره) است. تحصیل در برخی رشته ها به زبان انگلیسی انجام میگردد که فهرست آن ذیلاً آورده میشود. دانشگاه های طرف قرارداد ما بطور کامل مورد تأیید وزارت آموزش ترکیه میباشند و مدارک صادره از سوی آنها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری نیز میباشد مشروط بر اینکه دانشجو از پایان نامه خود یک مقاله در مجلات معتبر منتشر نماید و معدل وی ۳ از ۴ یا بالاتر باشد. ادامه مطلب

دوره های کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی: ادبیات و زبان انگلیسی، اقتصاد بین الملل، انفورماتیک، بازاریابی استراتزیک و مدیریت برند تجاری، بازرگانی، بانکداری و بیمه، تجارت الکترونیک (حضوری و غیرحضوری)، تجارت بین المللی و حسابداری، تکنولوژیهای آموزشی IT بنیاد، حسابداری و حسابرسی، رسانه های گروهی، روابط بین الملل، روانشناسی، ریاضیات، ریاضیات و کامپیوتر، طراحی شهری، طراحی فضای سبز و زیباسازی شهری، طراحی معماری، علوم سیاسی و روابط بین الملل، گرافیک، مترجمی زبانهای خارجی، مدیریت (حضوری و غیرحضوری)، مدیریت اجرائی (MBA)، مدیریت بازرگانی، مدیریت کسب و کار، مدیریت کیفیت و سیستمهای تضمین کیفیت، مدیریت محلی و غیرمتمرکز، مدیریت منابع انسانی، مطالعات اتحادیه اروپا، مطالعات فرهنگی، معماری، معماری داخلی، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی برق و مخابرات، مهندسی تولید، مهندسی تونل، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع غذایی، مهندسی عمران، مهندسی فنآو ری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی مکاترونیک، مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)، مهندسی مواد

دوره های دکترای تخصصی به زبان ترکی: ادبیات و زبان انگلیسی، ادبیات و فرهنگ انگلیسی، اقتصاد سیاسی، بازاریابی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی بالینی، روانشناسی صنعتی، روانشناسی توسعه، مدیریت، مدیریت (سازماندهی و رهبری)، مدیریت اجرائی، مدیریت اجرائی (DBA)، مدیریت امور مالی، مدیریت حسابداری و حسابرسی، مدیریت منابع انسانی، مهندسی برق و مخابرات، مهندسی صنایع غذایی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مدلسازی و طراحی

خدمات ما و اجرت خدمات: مشاوره، اقدامات و خدمات ما برای متقاضیان موارد زیر را در بر میگیرد: اخذ پذیرش، خدمات ویزا و اقامت تحصیلی، ترانسفر فرودگاهی، تهیه خوابگاه یا منزل، ثبت نام در پلیس، افتتاح حساب بانکی، اخذ شماره مالیاتی و آشنایی با شهر محل اقامت. بر اساس مقررات وزارت علوم، تعرفه خدمات کامل ۶۹۰ یوروست که نصف آن در زمان انعقاد قرارداد و مابقی پس از اخذ پذیرش دریافت میگردد.

تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای غیر دولتی ترکیه با هزینه کم وکیفییت بالا

تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) در دانشگاه های غیردولتی ترکیه از دوره های کارشناسی کم هزینه تر است. ما با تعدادی از دانشگاهها که شهریه کمتر، کیفیت آموزشی بالا و در شهرهای اصلی ترکیه (یعنی استانبول و آنکارا) مستقر هستند قرارداد همکاری داشته، با شرایط ویژه برای متقاضیان ایرانی پذیرش اخذ میکنیم. در صورتی که نمره زبان ترکی هم نداشته باشید، ما شما را در دانشگاه به صورت قطعی ثبت نام نموده، اگر از این بابت ضعف داشته باشید و در آزمون تعیین سطح مردود شوید فرصت تقویت زبان را برای شما اخذ میکنیم. تحصیلات در این دوره ها متکی بر آموزش و پژوهش هستند. طول دوره کارشناسی ارشد ۲ سال (با شهریه کل ۸۰۰۰-۴۰۰۰ دلار برای کل دوره) و دکترا ۴-۳ سال (با شهریه کل ۱۶۰۰۰-۸۰۰۰ دلار برای کل دوره) است. تحصیل در برخی رشته ها به زبان ترکی استانبولی انجام میگردد که فهرست آن ذیلاً آورده میشود. دانشگاه های طرف قرارداد ما بطور کامل مورد تأیید وزارت آموزش ترکیه میباشند و مدارک صادره از سوی آنها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری نیز میباشد مشروط بر اینکه دانشجو از پایان نامه خود یک مقاله در مجلات معتبر منتشر نماید و معدل وی ۳ از ۴ یا بالاتر باشد.  ادامه مطلب

دوره های کارشناسی ارشد به زبان ترکی: مدیریت علوم تربیتی، فلسفه آموزش و پرورش، اخلاق (اتیک) و کاربرد آن، فلسفه، جامعه شناسی، فلسفه و سیاست اجتماعی، حسابداری، ریاضیات، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی مالی پروژه، مهندسی سازه (زلزله)، بانکداری و امور مالی، اقتصاد، تجارت، بازاریابی و ارتباطات، معماری، معماری مرمت، روابط عمومی و امور تبلیغاتی، حقوق، حقوق بشر، مدیریت، اقتصاد بین الملل، علوم سیاسی و روابط بین الملل، حسابداری و حسابرسی، مدیریت بازرگانی، مدیریت کسب و کار، مدیریت بانکداری و بیمه، مدیریت منابع انسانی، مدیریت کنترل کیفی و تضمین کیفیت، تجارت الکترونیک، بازاریابی استراتژیک و مدیریت برند تجاری، معماری داخلی، معماری و طراحی، طراحی شهری، مهندسی فنآوری اطلاعات، مهندسی و آموزش فنآوری اطلاعات، مهندسی صنایع غذایی، مهندسی کامپیوتر، روابط بین الملل، علوم سیاسی و مدیریت عمومی، مدیریت مالی، مطالعات اتحادیه اروپا، اقتصاد کاربردی، حقوق عمومی، مدیریت در صنعت توریسم، بانکداری، مدیریت، مدیریت منطقه ای (محلی)، مهندسی کامپیوتر، مهندسی نرم افزار، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق تجاری

دوره های دکترای تخصصی به زبان ترکی: اقتصاد، مطالعات ارتباطات، معماری، مهندسی صنایع غذایی، مدیریت

خدمات ما و اجرت خدمات: مشاوره، اقدامات و خدمات ما برای متقاضیان موارد زیر را در بر میگیرد: اخذ پذیرش، خدمات ویزا و اقامت تحصیلی، ترانسفر فرودگاهی، تهیه خوابگاه یا منزل، ثبت نام در پلیس، افتتاح حساب بانکی، اخذ شماره مالیاتی و آشنایی با شهر محل اقامت. بر اساس مقررات وزارت علوم، تعرفه خدمات کامل ۶۹۰ یوروست که نصف آن در زمان انعقاد قرارداد و مابقی پس از اخذ پذیرش دریافت میگردد.

2c

پذیرش دانشجو در دانشگاه سلجوق قونیه در تمام رشته ها

دانشگاه سلجوق یک دانشگاه دولتی واقع در شهر قونیه ترکیه است. نام دانشگاه از نام سلجوق بن دقاق بنیانگذار فرمانروایی سلجوقیان که پایتخت آن شهر قونیه بود برداشته شده است. عمده شهرت دانشگاه سلجوق بدلیل کیفیت بالای آموزش در رشته های مرتبط با پزشکی است. مرکز مولانا پ‍ژوهی وابسته به دانشگاه سلجوق می باشد. ادامه مطلب

این دانشگاه در سال۱۹۷۵ در شهر قونیه ساخته شد. ۱۴ دانشکده، ۵ مدرسه عالی، ۲۴ مدرسه عالی آموزش شغلی، ۴ انستیتو، یک مرکز آموزشی موسیقی و ۱۳ مرکز تحقیقات دارد. بالغ بر ۴۲ هزار دانشجو و ۱۹۲۳ کادر علمی دارد.

تکنولوژی: در مرکز رایانه دانشگاه دو کلاس آموزش رایانه برقرار است. تعداد رایانه آن۷۵ دستگاه است. دانشجویان در ۳ آزمایشگاه جداگانه آموزش رایانه می بینند.

اسکان و تغذیه: ظرفیت خوابگاههای دانشگاه۵۳۷۷ نفر است. در مجتمع علاالدین کی قباد دانشگاه، دانشکدههای پزشکی و تربیت معلم، کافه تریاهایی وجود دارد.

بورسها: به۳۵۰۰ دانشجو بورس داده شده است. مراکز بورس دهنده: مدیریت دانشگاه، بنیادهای آناتولی،MEB و دانشگاه هستند. مدیریت دانشگاه در سال۲۰۰۰ حدود ۲۰۰ میلیارد لیره برای دانشجویان بورس پرداخت کرد.

فعالیتهای فرهنگی: با مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه، پانلها، کنفرانسها، نمایشگاهها و کنسرتهایی ترتیب داده میشود. باشگاههای دانشجویی نیز در زمینه های: محیط، گردش، شطرنج فعالیتهایی دارند. در ساختمان دانشکده ارتباطات، رادیو و تلویزیون دانشگاه۲۴ ساعته پخش برنامه دارند.

ورزش و بهداشت: دانشگاه دارای۴ سالن، ۴ میدان بازی و یک محل بازی تنیس است. در سال گذشته کار احداث یک سالن ورزشی سربسته با ظرفیت۲۴۰۰ نفر و یک سالن باز آغاز شد. دانشگاه دارای دو مرکز بهداشتی و روانی است. ساعت کار مرکز بهداشت از ساعت۸ صبح لغایت۲۳ شب است.

رشته های تحصیلی دانشگاه:

دانشکده دندانپزشکی

دانشکده تربیت معلم: دبیری در رشته های: زبان آلمانی، رایانه و تکنولوژیهای آموزشی، بیولوژی، جغرافیا، علوم پایه، فیزیک، ریاضیات دوره ابتدایی، زبان انگلیسی، شیمی، ریاضیات، پیش دبستانی، مشاوره و راهنمایی، کلاسداری، علوم اجتماعی، تاریخ، زبان و ادبیات ترکی، نارسائیهای ذهنی

دانشکده علوم پایه و ادبیات: زبان و ادبیات آلمانی، زبان و ادبیات عرب، بیولوژی، زبان و ادبیات فارسی، فیزیک، زبان و ادبیات فرانسه، زبان و ادبیات انگلیسی، آمار، شیمی، باستان شناسی کلاسیک، ریاضیات، زبان و ادبیات روسی، تاریخ هنر، جامعه شناسی، تاریخ، زبان و ادبیات ترکی

دانشکده حقوق

دانشکده اقتصاد و علوم اداری: اقتصاد، مدیریت، مدیریت عمومی، روابط بین الملل

دانشکده الهیات: الهیات، دبیری فرهنگ و اخلاق دینی دوره ابتدایی

دانشکده ارتباطات: روزنامه نگاری، روابط و شناخت مردمی، رادیو، تلویزیون و سینما

مدرسه عالی بهداشت قونیه: مامایی، پرستاری

دانشکده آموزش شغلی: دبیری: اقتصاد خانواده و تغذیه، کودکستان، گل، بافت و دوخت، آموزش و پرورش کودک، پوشاک، لباس دوخته، نقش(روی پارچه)

دانشکده مهندسی و معماری: مهندسی در رشته های: رایانه، محیط، الکتریک ـ الکترونیک، صنایع، عمران، زمین پیمایی و عکسبرداری، زمین شناسی، معدن، ماشین آلات، برنامه ریزی شهری و منطقه ای

دانشکده فنی آموزشی: دبیری رشته های: سیستمهای رایانه، اتومبیل سازی

دانشکده پزشکی

دانشکده دامپزشکی

دانشکده کشاورزی: تولید گیاهی، مهندسی غذا، تولید حیوانی، تکنولوژی گیاهی

اقتصاد کارامان: اقتصاد، مدیریت، مدیریت عمومی

مدرسه عالی بهداشت کارامان: پرستاری

مدارک لازم:

-ترجمه ترکی و تایید شده در سفارت برای مدارک دیپلم، پیش دانشگاهی، ریز نمرات دیپلم و ریز نمرات پیش دانشگاهی

-اسکن پاسپورت

-نمره ۴۵ به بالا در یوس ۲۰۱۰  (YÖS)  و یا نمره ۱۰۰۰ به بالا در امتحان ست (SAT)

-واریزی ۱۳۰ دلار به حساب دانشگاه ( و یا معادل ۱۶۳۰۰۰۰ ریال) با حتساب هزینه انتقال پول به ترکیه و کمسیون نانک برای انتقال به حساب دانشگاه

-تکمیل فرم ثبت نام با موسسه

برای اطلاعات بیشتر با دفتر موسسه  در تماس باشید

مهلت ثبت نام:   ۱۳-۲۳  Eylül 2011

تاریخ اعلام نتایج:  ۲۷ Eylül 2011

تاریخ ثبت نام قبول شدگان:   ۳-۵ Ekim 2011

تاریخ اعلام نفرات ذخیره       :   ۶ Ekim 2011

تاریخ ثبت نام نفرات ذخیره:   ۱۰-۱۱ Ekim 2011

دکترا و فوق دکترا با بورس در هلند و نروژ

ما برای دستیابی شما به مناسبترین پوزیشن های دکترا و فوق دکترا در دانشگاه های نروژ و هلند از تجربه سالها تعامل با دانشگاههای اروپایی بهره میگیریم. این تجربه در افزایش میزان موفقیت متقاضیان در راهیابی به دانشگاههای ممتاز این کشورها بسیار مؤثر خواهد بود. پس از تشکیل پرونده در مؤسسه، ما بطور مرتب شما را را در جریان جدیدترین موقعیتها قرار میدهیم و با موافقت شما به شکار بهترین آنها میشتابیم. شرایط را شما تعیین میکنید: از تحصیل رایگان تا بورس کامل با حقوق مکفی! مدارک مورد نیاز: پروپوزال تحقیقاتی، رزومه، ترجمه رسمی مدارک و ریزنمرات لیسانس و فوق لیسانس، نامه انگیزشی، ۳-۲ برگ توصیه نامه از اساتید، نتیجه نمره زبان (آیلتس یا تافل)، گواهی سوابق کاری و هر گونه مدرکی مفید دیگر. ما در رؤیای دانش، همراه ایرانیان فرهیخته در سفرهای علمی و آموزشی هستیم.

خبر:وثیقه دانشجویی برای خروج از کشور

سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ناجا ) ، شرایط دریافت مجوز را برای مشمولانی که قصد خروج از کشور دارند ، اعلام کرد. بنا بر اعلام سازمان وظیفه عمومی ، ودیعه سفرهای زیارتی حج تمتع و عمره و عتبات عالیات ، ۱۵ میلیون تومان چک و ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد ؛ و ودیعه سفر سوریه و دیگر کشورها ، ۱۵ میلیون تومان وجه نقد و یا ضمانت نامه بانکی است . ادامه مطلب

خروج از کشور برای فرصت های مطالعاتی ، ارائه مقالات و دیگر سفرهای علمی با تائید وزارت علوم و بهداشت و یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با سپردن ودیعه نقدی ۵ میلیون تومان و یا ضمانت بانکی امکان پذیر است مقدار ودیعه پذیرش در دانشگاه های خارج از کشور برای ادامه تحصیل ، ۱۵میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی و یا وثیقه ملکی است . سازمان وظیفه عمومی ناجا ، درباره اخذ ودیعه به صورت ضمانت نامه بانکی و بانک معتبر اعلام کرد : ضمانت نامه همه بانک ها با هماهنگی امور مالی سازمان وظیفه عمومی ناجا معتبر است . این سازمان همچنین درباره نحوه خروج از کشور دانشجویان از طریق ستاد عمره دانشجویی گفت : دانشجویان با درخواست ستاد عمره دانشجویی و تعهد آن ستاد ، و همچنین با این شرط که سقف مجاز سنوات تحصیلی دانشجو پایان نیافته و وارد غیبت نشده است ، می توانند برای عمره، از کشور خارج شوند .

این سازمان در این باره که آیا به مشمولان غایب ، مجوز خروج تعلق می گیرد ؟ ، گفت : مشمولان غایب مجاز به خروج از کشور نیستند ؛ مگر مشمولانی که به علت درمان ، لازم است به خارج از کشور مسافرت کنند که این امر ، به تائید شورای پزشکی وزارت بهداشت یا شورای عالی پزشکی وظیفه عمومی منوط است . سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد : برای سفر علمی به تمام کشورها به جز فلسطین اشغالی و کشورهای زیارتی ( عراق ، سوریه و عربستان ) ، مجوز خروج داده می شود . بر اساس اعلام این سازمان ، برای سفر علمی و فرصت مطالعاتی و زیارت با درخواست و تائید دانشگاه و سپردن ودیعه مورد نظر ، مجوز خروج موقت برای دانشجویان صادر می شود .   مدت خروج از کشور برای فرصت مطالعاتی ، در مقطع کارشناسی ارشد ، چهار ماه و در مقطع دکتری ، ۹ ماه است که در مواقع ضروری و با درخواست وزارت علوم ، این مدت برای فوق لیسانس حداکثر تا ۶ ماه و دکتری ، حداکثر تا یک سال قابل افزایش است . خروج از کشور متعهدان خدمت به سازمان ها نظیر نفتکش ، کشتیرانی ، هواپیمایی ، آموزش و پرورش و قوه قضائیه با درخواست سازمان مربوط ، پس از گذراندن دوره آموزش نظامی و تعهد سازمان مربوط ، به ارزش ۱۵ میلیون تومان ، میسر است . خروج از کشور ورزشکاران دانش آموز و دانشجو با درخواست دفتر امور مشترک فدراسیون ‌ها در سازمان تربیت بدنی و ارائه تضمین لازم ممکن است . همچنین باید سقف مجاز سنوات تحصیلی دانشجویان و دانش‌آموزان پایان نیافته باشد و وارد غیبت نشده باشند و سن دانش‌ آموزان رشته‌های فنی و حرفه‌ای، نباید بیشتر از ۲۲سال باشد. سازمان وظیفه عمومی ناجا ، درباره نحوه خروج از کشور فرزندان مامور ثابت دولت در خارج از کشور اعلام کرد : با تائید ماموریت از طرف وزارت امور خارجه ، و به شرط نداشتن غیبت و سپردن تضمین سازمان مربوط ، همراهی فرزندان ماموران ثابت دولت در خارج از کشور تا پایان ماموریت والدین ، امکان پذیر است .