معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت :با ابطال بند ج ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور ، داوطلبان تحصیل در خارج نیاز به ارائه معافیت یا کارت پایان خدمت سربازی ندارند. ادامه مطلب

“غلامحسین رهبر پور” روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا اظهار داشت: مغایرت قانون تحصیل خارج از کشور با آیین نامه اجرایی آن سبب ابطال بند (ج) ماده ۳ آیین نامه نحوه ادامه تحصیل دانشجویان به خارج از کشور شد.
وی افزود :با ابطال این بخش از آیین نامه داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از جمله شرایط عمومی داوطلبان ادامه تحصیل در خارج از کشور نخواهد بود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری افزود: براساس ماده ۱۴ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور افراد به شرط نداشتن غیبت با سپردن تعهد می توانند جهت ادامه تحصیل طبق ضوابط وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری به خارج اعزام شوند.
رهبرپور ادامه داد: این درحالی است که در بند(ج) ماده ۳ آیین نامه اجرایی اعزام دانشجو به خارج از کشور آمده که تحصیل دانشجویان در خارج از کشور منوط به داشتن گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت می باشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری اضافه کرد : نداشتن غیبت یعنی اگر فرد سرباز هم باشد می تواند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور اعزام شود .
معاون قضایی دیوان عدات اداری با بیان اینکه دانشجویان با داشتن کارت معافیت و یا گواهی پایان خدمت ممنوعیتی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور نخواهند داشت، افزود: به دلیل مغایرت این بخش آیین نامه با قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، بند مذکور از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.