جلسه مشاوره توسط مدیر و مشاور مؤسسه رؤیای دانش (آقای دکتر گودرز صادقی) در شهر مشهد (۱۹ اسفند ۸۹) برگزار میگردد. برای هماهنگی لازم با مشاورین مؤسسه از طریق صفحه ارتباط با ما و یا شماره همراه به شرح زیر تماس بگیرید : Mashad: Mr. Mohsen Alizadeh 09363623644     m.alizadeh@rdss.org