کانادا

تحصیل در کانادا

تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی‌

‌در این‌ کشور کودکان‌ از ۳ تا ۶ سالگی‌ در مهد کودک‌ها و دوران‌ آمادگی، تحت‌ تعلیم‌ و تربیت‌ قرار می‌گیرند. شروع‌ دوره‌ ابتدایی‌ (Elementary School) از ۶ سالگی‌ است. در استان‌ کبک‌ کلاس‌ اول‌ تا ششم‌ ((Grades 1 to 6 و در استان‌های‌ دیگر کلاس‌ اول‌ تا هفتم‌ ( (Grades 1 to 7 را دوره‌ ابتدایی‌ می‌دانند. دوره‌ دبیرستان‌(Secondary School) چهار سال‌ است‌ (.(Grades 8 to 12 نظام‌ تحصیلی‌ پیش‌ دانشگاهی‌ در این‌ کشور به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ تا قبل‌ از ورود به‌ دانشگاه‌ دانش‌آموزان‌ حدود ۱۲ سال‌ تحصیل‌ می‌کنند. البته‌ در استان‌ اونتاریو برای‌ اخذ دیپلم‌ دبیرستان‌ باید ۱۳ سال‌ درس‌ بخوانند و دانش‌آموزان‌ شش سال‌ درس‌ به‌ نام‌ دروس‌ علمی‌ اونتاریو(Ontario Academic Credits) OAC را نیز در سال‌ سیزدهم‌ می‌گذرانند.

تحصیلات‌ دانشگاهی‌

‌‌دانشگاه‌های‌ کانادا در انتخاب‌ دانشجویان‌ اختیار کامل‌ دارند. شرط‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها بر اساس‌ معدل‌ نمرات‌ سال‌ آخر دانش‌آموزان‌ در دبیرستان‌هاست. شرایط‌ پذیرش‌ در دانشگاه‌های‌ کانادا برای‌ دانشجویان‌ تمام‌ وقت‌ و نیمه‌ وقت‌ یکسان‌ است.در خصوص‌ پذیرش‌ دانشجو برای‌ تحصیلات‌ تکمیلی، دانشگاه‌ها بر اساس‌ ضوابط‌ خود اقدام‌ به‌ این‌ امر می‌کنند. مراکز آموزش‌ عالی‌ در کانادا مستقل‌ هستند و مدارک‌ دانشگاهی‌ را خودشان‌ صادر می‌کنند. اکثر دانشگاه‌ها در کانادا انگلیسی‌ زبان‌ هستند، ولی‌ هفت دانشگاه‌ فرانسوی‌ زبان‌ و دو دانشگاه‌ دو زبانه‌ نیز وجود دارد.

دوره‌های‌ تحصیلی‌

‌‌. ۱دوره‌های‌ هنری‌ و حرفه‌ای‌ برای‌ مدارک‌Certificate و Diploma از دوره‌هایی‌ هستند که‌ پس‌ از یک‌ تا سه‌ سال‌ تحصیل‌ به‌ دلیل‌ شرط‌ ورود آسان‌تر و نداشتن‌ معدل‌ بالا برای‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها در کالج‌ها گذرانده‌ می‌شود.

‌: Bachelor . 2 شامل چهار سال‌ تحصیل‌ تمام‌ وقت‌ است؛ در بعضی‌ رشته‌ها مانند معماری‌ طول‌ این‌ دوره‌ به‌ پنج‌ سال‌ نیز می‌رسد در استان‌ اونتاریو به‌ دلیل‌ طول‌ دوره‌ دبیرستان‌ که‌ ۱۳ سال‌ است، دوره‌های‌ سه‌ ساله‌ نیز وجود دارد .

Master . 3 برای ورود به‌ این‌ دوره‌ داشتن‌ مدرک‌Bachelor با معدل‌ حداقل‌B ضروری‌ است. در صورتی‌ که‌ دانشجو بخواهد در رشته‌ای‌ غیر از رشته‌ قبلی‌اش‌ ادامه‌ تحصیل‌ دهد، باید تعدادی‌ درس‌ اضافی‌ بگذراند. به‌ همین‌ دلیل‌ طول‌ دوره‌های‌Master از یک‌ و نیم‌ تا سه‌ سال‌ متغیر است. ضمناً‌ در این‌ دوره‌ دانشجو می‌تواند درس‌ با(Dissertation) پژوهش‌ را مدنظر قرار دهد یا بیشتر به‌ درس‌ پرداخته‌ و در نهایت‌ یک‌ یا دو کار علمی‌ کوچک‌ را پشت‌ سر گذارد.

‌‌: Ph.D . 4 برای ورود به‌ این‌ دوره‌ معدل‌ +B یا بالاتر در دوره‌Master مورد نیاز است. علاوه‌ بر این‌ دانشجو باید توصیه‌های‌ کتبی‌ استادان‌ قبلی‌ داشته‌ باشد که‌ توانایی‌ او را برای‌ پژوهش‌ نشان‌ دهد. برای‌ دوره‌Ph.D. در کانادا دانشجو باید حداقل‌ سال‌های‌ تحصیلی‌ تمام‌ وقت، گذراندن‌ دروس‌ تعیین‌ شده، گذراندن‌ امتحان‌ جامع‌ (کتبی‌ یا شفاهی‌ یا هر دو( و نوشتن‌ و دفاع‌ شفاهی‌ از پایان‌ نامه‌ پژوهشی‌ را با موفقیت‌ بگذراند. طول‌ متوسط‌ دوره‌ دکترا در دانشگاه‌های‌ کانادا چهار سال‌ است.

در موارد خاصی‌ امکان‌ اخذ مدرک‌ Ph.D. بدون‌ دریافت‌Master و به‌ صورت‌ انتقال‌ از این‌ مرحله‌ و تنها با داشتن‌Bachelor میسر است.
‌نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌

‌‌. ۱مدارک‌Certificate و Diploma و کلیه‌ مدارک‌ دانشگاهی‌ (آکادمیک) ۲ یا ۳ سال‌ تحصیل‌ معادل‌ حداقل‌ ۶۰ واحد به‌ شرط‌ تحصیل‌ پیوسته‌ و همگن‌ که‌ منجر به‌ اخذ مدرک‌Bachelor نمی‌شود، بعد از دیپلم‌ دبیرستانی، “کاردانی” ارزشیابی‌ می‌شود.

‌‌.۲ مدارک‌Bachelor بعد از دیپلم‌ دبیرستان، “کارشناسی” ارزشیابی‌ می‌شود.

.۳ مدارک Master با شرط‌ داشتن‌ کارشناسی، “کارشناسی‌ ارشد” ارزشیابی‌ می‌شود.

. ۴مدارک‌Ph.D. با شرط‌ داشتن‌ کارشناسی‌ ارشد، “دکترا” ارزشیابی‌ می‌شود. ‌‌

‌معرفی‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ کانادا

‌‌ الف( دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ کانادا، گروه‌ یک‌ (ممتاز).

۱- University of Alberta

۲- The University of British Columbia

۳- The University of Calgary

۴- Carleton University

۵- Concordia University

۶- Dalhousie University (Technical University of Nova Scotia)

۷- Ecole Polytechnic (University of Montreal)

۸- University of Guelph

۹- Laval University

۱۰- McGill University

۱۱- McMaster University

۱۲-The University of Manitoba

۱۳- Memorial University of Newfoundland

۱۴- Montreal School of Higher Commercial Studies

۱۵- University of Montreal

۱۶- University of New Brunswick

۱۷- The Ontario Institute for Studies in Education

۱۸- University of Ottawa

۱۹- Institute Armand Frappier, University of Quebec

۲۰- National Institute of Scientific Research, University of Quebec

۲۱- Queens University at Kingston

۲۲- The University of Regina

۲۳- University of Saskatchewan

۲۴- University of Sherbrooke

۲۵- Simon Fraser University

۲۶- University of Toronto

۲۷- University of Victoria

۲۸- University of Waterloo

۲۹-The University of Western Ontario

۳۰- University of Windsor

۳۱- York University

۳۲- University of Quebec en

۳۳- Outaouais

۳۴- (Universite du Quebec en Outaouais)

۳۵- University Canada West

ب) دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ کانادا، گروه‌ دو (خوب).

‌‌ مدارک‌ اخذ شده‌ از دانشگاه‌های‌ گروه‌ دو کانادا نیز ارزشیابی‌ می‌شود، ولی‌ ترجیحاً‌ تحصیل‌ در دوره‌ دکترا در دانشگاه‌های‌ گروه‌ یک‌ (ممتاز) توصیه‌ می‌شود.

۱- Acadia University

۲- Athabasca University

۳- Augustana University College

۴- Bishops University

۵- Brandon University

۶- Brock University

۷- University College of Cape Breton (UCCB)

۸- The Kings University College

۹- University of Kings College

۱۰- Lakehead University

۱۱- Laurentian University of Sudbury

۱۲- The University of Lethbridge

۱۳- University of Moncton

۱۴- Mount Allison University

۱۵- Mount Saint Vincent University

۱۶- Nipissing University

۱۷- Nova Scotia Agricultural College

۱۸- University of Prince Edward Island

۱۹- University of Quebec

۲۰- National School of Public Administration, University of Quebec

۲۱- School of Higher Technology, University of Quebec

۲۲- Tele – University, University of Quebec

۲۳- University of Quebec, Abitibi – Temiscamingue

۲۴- University of Quebec at Chicoutimi

۲۵- University of Quebec at Hull

۲۶- University of Quebec at Montreal

۲۷- University of Quebec at Rimouski

۲۸- University of Quebec at Trosi – Rivieres

۲۹- Ryerson University

۳۰- Saint – Anne University

۳۱- University College of Saint – Boniface

۳۲- St. Francis Xavier University

۳۳- The University of St. Jeromes College

۳۴- Saint Marys University

۳۵- Saint Paul University

۳۶- St. Thomas University

۳۷- University of Sudbury

۳۸- University of St. Michaels College

۳۹- Trent University

۴۰- University of Trinity College

۴۱- Trinity Western University

۴۲- Victoria University

۴۳- Wilfrid Laurier University

۴۴- The University of Winnipeg

 

معرفی دانشگاه‌ها

برای کسب اطلاعات درباره دانشگاه های کانادا به لینک های زیر مراجعه کنید:

دانشگاه آلبرتا،دانشگاه ویکتوریا ،دانشگاه ساسکاچوان، دانشگاه منیتوبا، دانشگاه بریتیش کلمبیا،دانشگاه مک گیل، دانشگاه تورنتو،دانشگاه واترلو، دانشگاه مک مستر، دانشگاه کنکوردیا،دانشگاه کلگری،دانشگاه کویینز،دانشگاه کارلتون،دانشگاه دال هوووس،دانشگاه وسترن اونتاریو،دانشگاه اتاوا،دانشگاه ویلفرید لاوریر، دانشگاه سایمون فریزر،دانشگاه یورک،دانشگاه کبک در مونترآل، دانشگاه مموریال

شهر‌های کانادا

ادمونتون Edmonton،ویکتوریا Victoria،ساسکاتون Saskatoon،ونی پگ Winnipeg، ونکور Vancouver،تورنتو Toronto،کلگری Calgary،لندن London

،کینگ استون kingston،کینجر -واترلو،گوئلف،ریجاینا،شربروک،فردریکتون،ویکتوریا Victoria،مونترال Montreal،سنت جانز St John’s

کانادا شمالی‌ترین کشور واقع در آمریکای شمالی است. به صورت رسمی عنوان کنفدراسیون به کانادا اطلاق می‌شود، اما در واقع این کشور به صورت فدراسیون و زیر تشریفات سلطنت مشروطه مرتبط با پادشاهی متحده اداره می‌شود.

در جنوب و شمال‌غرب هم‌مرز ایالات متحده‌ آمریکا است. مرز ۸۰۴۵ کیلومتری بین این دو کشور طولانی‌ترین مرز بی‌دفاع در کل جهان است. کانادا از سوی شرق در کنار اقیانوس اطلس و از سوی غرب در کنار اقیانوس آرام قرار دارد. این کشور از شمال به اقیانوس منجمد شمالی و شمالگان می‌رسد.

پاییتخت کانادا شهر اتاوا است، محلی که در آن مجلس کشور و خانهٔ فرماندار کل قرار دارد. او به صورت تشریفاتی رئیس مملکت است و به عنوان نمایندهٔ ملکه الیزابت دوم در کانادا، مستعمرهٔ سابق بریتانیای کبیر، زندگی می‌کند. کانادا از نظر مساحت پهناورترین عضو مجموعهٔ کشورهای همسود (مشترک‌المنافع) است.

تاریخ

آثار بدست آمده از زندگی نخستین بومیان کانادایی که در بخشی از این کشور به مدت طولانی ساکن بودند و نیز بررسی‌های باستانشناسی در شمالی ترین بخش کشور، یوکان نشان می دهد که زندگی در آن به ۲۶۵۰۰ سال پیش در جنوبی ترین بخش به ۹۵۰۰ سال پیش برمی گردد.

در سال ۱۴۹۷ میلادی، جان کابوت پس از رسیدن به سواحل نیوفاندلند، یک مستعمره بریتانیایی ایجاد کرد. حدود ۴۰ سال بعد، ژاک کارتیه به دهانه رود سنت لورنس (در نزدیکی شهر مونترال) قدم گذاشته و مستعمره‌ای فرانسوی بنا نهاد. از آن پس، مهاجران بریتانیایی بیشتر در سواحل دریا و خلیج هادسن مستقر شدند، در حالی که فرانسویان بیشتر به سوی مناطق داخلی کانادا روان شدند. در سال ۱۷۸۳ بریتانیا کنترل بخش فرانسوی‌نشین کانادا (ایالت کبک کنونی) را نیز در اختیار گرفت.

استان‌ها و قلمروها

کانادا به ۱۰ استان و ۳ قلمرو تقسیم شده‌است. استان‌ها در مجموع استقلال زیادی از دولت مرکزی دارند، اما، درجهٔ این آزادی عمل در نزد قلمروها کمتر است. مهم‌ترین استان از لحاظ اقتصادی و سیاسی استان انتاریو می باشد که شهرهای تورنتو و اتاوا در آن قرار دارد.

استان‌ها عهده‌دار چرخاندن برنامه‌های اجتماعی کشور هستند و همراه دولت فدرال به جمع‌آوری مالیات می‌پردازند. هم‌زمان، دولت فدرال می‌تواند برنامه‌های ملی خود را به سرتاسر کشور معرفی کند، ولی اختیار شرکت در این برنامه‌ها با خود استان‌هاست. دولت فدرال عهده‌دار میزان کردن ثروت میان استان‌هاست، و برای این منظور همه‌ساله مقداری از درآمدهای استان‌های دارا را میان استان‌های ندار پخش می‌کند. تمامی استان‌ها و قلمروها مجلس قانون‌گذاری مخصوص خود را دارند.

جغرافیا

کانادا، دومین کشور بزرگ دنیا با ۹،۲۱۵،۴۳۰ کیلومتر مربع وسعت است، ولی جمعیت نسبتاً کمی دارد. با وجود آن‌که وسعت کانادا از همسایه‌اش آمریکا بیشتر است، جمعیتی معادل ۱۱ درصد جمعیت امریکا دارد (۳۲ میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ میلادی). کانادا کشوری نوین و دارای فناوری پیشرفته‌است و توان تأمین انرژی سوختی خود از منابع درون‌مرزی را دارد. این کشور دارای منابع گستردهٔ طبیعی است، و برخی از استان‌های آن وابستگی سنگینی به استفاده از این منابع دارند. آب و هوای کانادا روی هم رفته سرد و در بیشتر نقاط قطبی است. البته آب و هوا در بخش جنوب غربی، جایی که شهر ونکوور و جزیره‌ ونکوور از استان بریتیش کلمبیا در آن قرار دارند، معتدل است. تورنتو نیز که از شهرهای مهم این کشور است از نظر فعالیتهای بورسی در دنیا بین ۱۰ کشور مهم از نظر بورس است آب و هوای تورنتو سرد و جنگلهای تایگا در این کشور دیده می‌شود برج سی ان در تورنتو اولین برج بلند مخابراتی جهان است.در خارج از شهر آبشار نیاگارا قرار دارد که بزرگ‌ترین آبشار از نظر عرض است و یک دهکده رویایی نیز به همین نام(نیاگارا)وجود دارد

این کشور، و از مجموعه ۱۰ استان و ۳سرزمین و در ۵ منطقه اصلی به نامهای Atlantic, Central, North, Prairies و West Coast تشکیل گشته است. فرهنگ و جمعیت هر یک از این بخش‌ها متفاوت و نمایانگر تصویری متفاوت از این کشور پهناور میباشند

منطقه آتلانتیک یا Atlantic: از مجوعه استان‌های نوآ اسکوشیا، نیوبرانزویک، پرنس ادوارد آیلند و نیوفاندلند و لابرادور تشکیل گشته است. صنایع ماهیگیری، کشاورزی، جنگلداری، استخراج معادن و توریسم از مهم‌ترین فعالیت های این منطقه به شمار میروند. کانادای مرکزی یا Central Canada: از مجموعه استان‌های انتاریو و کبک تشکیل گشته است. این منطقه پرجمعیت ترین ناحیه در کشور کانادا است. استان‌های انتاریو و کبک مجموعا بیشتر از ۴/۳ کل محصولات کانادا را تولید میکنند. منطقه پریری یا Prairies: از مجموعه استان‌های مانیتوبا، ساسکاچوان و آلبرتا تشکیل گشته است. بیشتر زمینهای این ناحیه صاف و بارور میباشند و برای کشاورزی ایده آل هستند. همچنین این زمینها غنی از منابع انرژی میباشند. این منطقه از کوههای راکی آغاز شده و در غرب آلبرتا به پایان میرسد. سلسله جبال راکی شامل بلندترین قلل آمریکای شمالی میباشند. سواحل غربی یا West Coast: استان بریتیش کلمبیا به دلیل دامنه ها و جنگل های بسار زببایش مشهور میباشد. منابع طبیعی این استان از قبیل صنعت چوب و ماهیگیری برای اقتصاد کشور بسیار مهم میباشد. میوه کاری و صنعت توریسم از دیگر فعالیتهای مهم این استان میباشد. منطقه شمال یا North: این منطقه از مجموعه سه سرزمین کانادا تشکیل می‌شود. مناطق نورت وست تریتوریز، یوکان و نوناویت ۳/۱ زمینهای کانادا را تشکیل می‌دهد. از منابع مهم این منطقه میتوان به نفت، گاز طبیعی، طلا، روی و سرب اشاره کرد.

مسافت

واحد اندازه گیری مسافت در کشور کانادا کیلومتر میباشد. کانادا بیشتر از ۷۰۰۰ کیلومتر پهنا دارد. سفر زمینی از شهرهای هالیفکس تا ونکوور حدود ۷ روز به طول میکشد و این در حالی است که همین مسیر به صورت هوایی حدود ۷ ساعت به طول می انجامد.

جمعیت

جمعیت کانادا بر طبق آخرین گزارش اداره آمار کانادا، ۳۱,۴۹۹,۵۶۰ نفر است. حدود ۸۰٪ مردم کانادا در شهرهایی که کمتر از ۲۵۰ کیلومتر تا مرزهای آمریکا فاصله دارند زندگی می‌کنند.

جمعیت فرانسوی زبان

زبان فرانسه زبان مادری حدود ۶.۶ میلیون کانادائی است. بیشتر فرانسوی زبانان در استان کبک زندگی میکنند. اما در حدود ۱ میلیون نفر از آنها در استان‌های دیگر کانادا بسر میبرند. حدود ۷۶ درصد از فرانسوی زبانهای بیرون استان کبک، در استان‌های انتاریو و نیوبرانزویک زندگی میکنند. زبان فرانسه به همراه زبان انگلیسی، دو زبان رسمی در کشور کانادا محسوب می‌شوند

پایتخت

شهر اُتاوا (به انگلیسی: Ottawa) پایتخت کشور کانادا است.

این شهر در حدود ۱ میلیون نفر جمعیت دارد و زبان حاکم بر آن هر دو زبان انگلیسی و فرانسه می باشد. پرجمعیت ترین شهر کانادا تورنتو میباشد که جمعیت تورنتو بزرگ GTA حدود ۴.۴ میلیون نفراست. شهرهای مونترال و ونکوور با ۳.۴و ۱.۹ میلیون نفر در رده های بعدی هستند.

نظام آموزشی

ساختار کلی و سیاستهای آموزشی ساختار سازمانی نظام آموزشی نظام آموزشی و ساختارآن درایالات و قلمروهای کانادا به کلی با یکدیگرمتفاوت اند.اما به طورکلی میتوان گفت نظامهای آموزشی کشورکانادا ازیک دوره پیش دبستانی با مدت زمانی۱تا۲سال؛مقطع آموزش ابتدایی با مدت زمان ۵ تا ۸سال و مقطع آموزش متوسطه، تا پایان پایه۱۲تحصیلی؛متشکل شده است .

سیاست های آموزشی از آنجاییکه وظیفه رسیدگی و نظارت برحوزه آموزش درکشورکانادا به طور کامل درحوزه اختیارات ایالات وقلمروهای کشور قرار دارد از این روی هیچگونه نظام آموزشی فدرالی در این کشور وجود ندارد.به دیگر سخن نوعی تعهد ملی نسبت به حوزه آموزش دراین کشور به چشم خورده وآموزش پایه برای کلیه شهروندان کانادایی آزاد و رایگان می باشد.البته دراین میان هر ایالت با وجود تشایه در اغلب زمینه ها با سایر ایالات،علائق منطقه ای خاص خود را نیزدنبال مینماید.درحوزه آموزش عالی، موسسات به دو دسته کالج های ایالتی ودانشگاه ها تقسیم میگردند..درکشورکانادا تفاوتهای عمده ای میان نظام آموزشی ایالات مختلف مشهود میباشد.به نحویکه درکشورکانادا برخلاف سایرکشورها که کلاس۴دبیرستان آخرین سال تحصیلی مقطع متوسطه محسوب میگردد؛ درکشورکانادا براساس قوانین خاص ایالتی هرایالت پایان مقطع متوسطه در ایالات مختلف از سال۱۱تا۱۳ادامه می یابد.آموزش عالی درکشورکانادا ازطریق موسسات آموزش عالی تحت عناوین ذیل به دانشجویان ارائه میگردد :

۱٫دانشگاه های ایالتی

۲٫دانشکده های ایالتی

۳٫کالج های ایالتی

۴٫کالج های کاربردی

۵٫موسسات غیررسمی فنی وحرفه ای

ازآنجاییکه اغلب دانشگاهها و مراکزآموزش عالی کشورکانادا به صورت گسترده ازمحل بودجه ملی تأمین اعتبار میگردند از این روی دانشجویان خارجی قادر خواهند بود با پرداخت شهریه ناچیزازدوره های آموزش عالی پیشرفته برخوردارگردند.در دانشگاهها حیطه وسیعی ازدوره های آموزشی ومدارک علمی متنوع از جمله کارشناسی، کارشناسی ارشد،دکتری وگواهینامه فنی وحرفه ای ارائه میگردد.درنظام آموزشی کشورکانادا سعی براین است که دانش آموزان به روشهای مختلف درمدارس دولتی تحصیل نمایند بطوریکه دربرخی موارد مطابق با نیازدانش آموزان برنامه های آموزشی جداگانه ای پیش بینی شده (سیستم جداسازی)و یا ازبرنامه های عادی آموزشی برخوردار میگردند(سیستم تلفیق).
تعیین اعتبار دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی متد تعیین اعتبارمراکزآموزش عالی کشورکانادا مشابه سیستم اجرایی ایالات متحده آمریکا می باشد. درایالات متحده آمریکادراواخرقرن۱۹رشدفزاینده موسسات آموزشی وکمبودامکانات اولیه به شناسایی استانداردهای متمرکزواعمال راندمانهای مناسب درحوزه آموزش عالی کشور منجرگردید.این درصورتی بودکه باوجودعدم تمایل موسسات به تبعیت ازچنین شرایطی مداخلات حکومتی غیرقابل اجتناب می بود. از اینروی اغلب موسسات کشور گامهایی در جهت توسعه فرآیند ارزیابی کیفی برداشتند. اولین فرآیند، فرآیند اعتباربخشی است . اعتباربخشی موسسات آموزش عالی ازطریق پیگیری مسائل و موضوعات توسط تیم ارزیاب و بازدیدکننده و اجرای گفتگوی نهایی توسط هیاتهای همتا با استفاده از استانداردهای موجود،روشی است که به طور معمول درکشورکانادا اتخاذ می گردد.لازم به ذکر است اعتبار بخشی عمومی در کشورکانادا توسط هیاتهای منطقه ای هدایت شده ودرنهایت ازسوی موسسات آموزش عالی مورد نظارت وارزیابی قرارمیگیرد و این درحالیست که اعتباربخشی اختصاصی توسط هیات نظارت حرفه ای درسطح ملی صورت میگیرد .دومین فرآیند،فرآیند درون نهادی و بررسی منظم طرحهای آموزشی است. گفتنیست که این روش توسط دانشگاههای کاناداجهت ارزیابی کیفی برنامه های آموزشی در تصمیم گیریهای نهایی جهت تهیه راهنمای منابع و اطلاعات آموزشی ، درموسسات ومراکز آموزشی مورد استفاده قرار میگیرد. هر بررسی داخلی ممکن است ابزاری جهت اعمال فرآیند اعتباربخشی کلی تروگسترده ترگردد، اما این موارد الزامی نیست . درکشورکانادا متدهای ارزیابی کیفی آموزش عالی از تفاوت هایی در نحوه سازماندهی برخوردار میباشد.ازجمله اینکه کلیه فرآیندهای اعتباربخشی مورد استفاده قرار نگرفته وتنها از دو ابزار جامع اعتباربخشی ایالات متحده استفاده می گردد.این دو ابزار همانا ارزیابی و بازدید ازمراکز آموزشی توسط همتایان میباشد .کمیسیون کالجهای ایالت آلابامادرخصوص اثرب خشی اعتبار سنجی و خود محوری موسسات آموزشی اینگونه شرح می دهد:

اثربخشی اعتبار بخشی و خود تنظیمی برپذیرش مسئولیت های خاص توسط موسسات وابسته می باشد که این امربرمندرجات نهایی موسسات وتعهدات آنان نسبت به فرآیند اعتباربخشی مربوط است . دراین فرآیند هرعضو موسسه از مسوولیتی در جهت مشارکت وپذیرش صادقانه ارزیابیهای صورت گرفته درخصوص قوت وضعف موسسات آموزشی برخوردار می باشد.جهت تحقق این امراجرای طرح پیگیر و مناسب مطالعه فردی و ارزشیابی همتا ضروری به نظرمی رسد.علاوه براین موسسات میبایستی، درگیربوده و درفعالیت ها و تصمیمات کمیسیون مشارکت داشته باشد. این تعهد از رضایت مندی؛ جهت دخالت در فرآیند تصمیم گیری کمیسیون ورضایتمندی در جهت توجه وحمایت ازخط مشی های آموزشی جهت توسعه داخلی موسسات متشکل میگردد. فعالیت های برنامه ریزی شده میبایستی ازخط مشی ها،روشهاوخطوط راهنمای کمیسیون کالج ها تبعیت نموده و منطبق با معیارآنها باشد.

دانشکده های ایالتی دانشکده های ایالتی کشورکانادا به عنوان بخشی ازسیستم دانشگاهی علاوه بربرگزاری دوره های آکادمیک؛به ارائه علوم کاربردی نیز مبادرت می نمایند.ازجمله مهمترین مشخصه های دانشکده های ایالتی کشورکانادا میتوان به ارائه خدمات حمایتی دانشجویی،برگزاری کلاسهای کم تراکم وتاسیس محیطهای آموزشی مناسب اشاره نمود.گفتنی است که دانشکده های ایالتی همچنین به ارائه دوره های تحصیلی مرکب وانتقالی مبادرت می نمایند.

کالج های ایالتی این قبیل کالجهای آموزشی ازدوره های آموزشی کاملاً تخصصی،کلاسهای کم تراکم، واحدهای آموزش عملی،فضای آزمایشگاهی باابعاد نسبتا بزرگ و سبک آموزشی کاملاً تعادلی برخوردار میباشند. ازجمله دیگرویژگیهای منحصربفردکالجهای ایالتی کشورکانادامیتوان به برخورداری دانشجویان ازامکانات آموزشی همزمان بافعالیت دربازارکار اشاره نمود.

به دیگرسخن مقاطع آموزشی اغلب موسسات وکالجهای کانادایی کارمحور میباشند.ازاینروی موسسات فوق تنها درجهت پاسخگویی به نیازهای آموزشی حوزه صنایع،تجارت وخدمات ملی فعالیت نموده؛ به اعطای گواهینامه پایان دوره به فارغ التحصیلان اکتفا نموده و ازحق صدورمدارک تحصیلی برای دانشجویان معاف میباشند

اقتصاد

کانادا یکی از کشورهای عضو گروه هشت است. این کشور دارای منابع معدنی غنی، صنایع پیشرفته (همچون خودروسازی، صنایع شیمیایی و نفت، صنایع غذایی، چوب و کاغذ، صنایع معدنی و فلزی و شیلات) و محصولات فراوان کشاورزی (از جمله گندم، دانه‌های روغنی، میوه، سبزیجات و توتون) است.

شاخص‌ها نرخ بیکاری: ٪۵٫۹ ماه دسامبر ۲۰۰۷ نرخ تورم: ٪۲٫۵، ماه نوامبر ۲۰۰۷ تغییرات درآمد ناخالص ملی: ٪ ۰.۳ ، ماه می ۲۰۰۴ تغییرات درصد صادرات: ٪ ۱.۵- ،سه ماهه اول سال ۲۰۰۴ تغییرات درصد واردات: ٪ ۰.۱ ، سه ماهه اول سال ۲۰۰۴ درصد سود پایه: ٪ ۳.۷۵ ، جولای ۲۰۰۴ قرض ملی: ۵۱۰،۵۷۶ میلیون دلار سال ۲۰۰۳ تبدیل دلار آمریکا به کانادا: ۱.۰۲۷، نوامبر ۲۰۰۷ – خرید دلار آمریکا توسط دلار کانادا

  • #1 نوشته شده توسط : امیرعباس
    حدود 7 سال پیش

    خیلی خیلی خیلی خوب بود من عاشق کانادا هستم جونمو برایش میدم i love you canada

جوابش چی میشه؟ *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.