نیوزلند

نیوزلند

نظام‌آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاههای‌ کشور زلاندنوتحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی‌ دوره های تحصیلی

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی

معرفی دانشگاهها ی زلاندنو’

‌‌ تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی‌

‌ تحصیلات‌ ابتدایی‌(Primery Education) در این‌ کشور از ۶ سالگی‌ آغاز می‌شود و ۸ سال‌ طول‌ می‌کشد. با اتمام‌ تحصیلات‌ دوره‌ ابتدایی، تحصیل‌ در دبیرستان‌ (Secondary Education) که‌ شامل‌ یک‌ دوره‌ ۵ ساله‌ است‌ (From 3 to7) آغاز می‌شود)در مجموع‌ ۱۳ سال‌ تحصیلی).البته‌ دروس‌ دانش‌آموزان‌ در سال‌ یازدهم‌ (From 5) تبدیل‌ به‌ دروس‌ اختصاصی‌ می‌شود. در پایان‌ سال‌های‌ یازدهم‌ School Certificate (From5) دوازدهم‌ Sixth From Certificate (From 6) و سیزدهمNational Certificate (From 7) Higher School Certificate سه نوع مدرک‌ دبیرستانی‌ صادر می‌شود که‌ هر کدام‌ به‌ ترتیب‌ برای‌ ورود به‌ یک‌ دسته‌ از مراکز آموزش‌ عالی‌ مانند کالج‌ها، پلی‌ تکنیک‌ها و دانشگاه‌ها معتبر است.

البته‌ در زلاندنو نظام‌ نوین‌ آموزشی‌ (NQF) معرفی‌ و جایگزین‌ نظام‌ قبلی‌ شده‌ است. در این‌ مجموعه‌ دانش‌آموز از سال‌ یازدهم‌ (From 5) به بعد نظام‌Modular را طی‌ می‌کند که‌ در آن‌ هر کس‌ حق‌ انتخاب‌ دروس‌ دلخواه‌ خود را دارد و با موفقیت‌ در امتحانات‌ در نظام‌ جدید آموزشی‌ فقط‌ یک‌ نوع‌ دیپلم‌ دبیرستان‌(National Certificate) دریافت‌ می‌کند.

نظام‌ آموزشی‌NQF تمام‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی، دانشگاهی‌ و تحصیلات‌ تکمیلی‌ را تحت‌ پوشش‌ قرار می‌دهد و از این‌ رو کلیه‌ تحصیلات‌ به‌ نظام‌ واحدی‌ تبدیل‌ شده‌ است.

دوره‌های‌ تحصیلی‌

۱٫ New Zealand Certificate  : پس از ۵ سال تحصیل نیمه وقت ،با شرط داشتن دیپلم دبیرستان طی می شود.

‌: New Zealand Diploma (Undergraduate Diploma) . 2 شامل‌ یک‌ سال‌ پژوهش‌ و کار بعد از دوره New Zealand Certificate است .

‌: Bachelor . 3 شامل سه‌ تا شش‌ سال‌ تحصیل‌ بعد از دیپلم‌ دبیرستان‌ است. طول‌ تحصیل‌ در این‌ دوره‌ به‌ رشته‌ بستگی‌ دارد. اکثر رشته‌های‌ علوم‌ پایه، مهندسی، کشاورزی‌ و علوم‌ انسانی‌ سه‌ تا چهار سال، رشته‌های‌ معماری، دندانپزشکی‌ و دامپزشکی‌ پنج‌ سال‌ و رشته‌های‌ پزشکی‌ شش‌ سال‌ به‌ طول‌ می‌انجامد. مدارک‌ دوره‌Bachelor را می‌توان‌ به‌ صورت‌Honours گرفت. برای‌ دوره‌های‌ سه‌ ساله‌Bachelor بعد از یک‌ سال‌ تحصیل(که‌ در مجموع‌ چهار سال‌ می‌شود) مدرک‌Honours صادر می‌شود و دوره‌های‌ چهار ساله‌Bachelor به‌ چهار دسته‌ Second (1 and 2), First و Third تقسیم می‌شود. بدیهی‌ است‌ که‌ مدرک‌Honours – First بالاترین‌ وThird پایین‌ترین‌ سطح‌ را دارد.

‌: ۴اخذ مدرک‌Post Gradute Diploma (PGD) نیز بعد از گذراندن‌ دوره‌های‌ New Zealand Diploma یاBachelor در دانشگاه‌های‌ این‌ کشور میسر می‌شود. با دروس‌ این‌ دوره‌ معمولاً‌ یک‌ دوره‌ پژوهش‌ نیز همراه‌ است‌ که‌ یک‌ تا سه‌ سال‌ به‌ طول‌ می‌انجامد و مدت‌ آن‌ به‌ برنامه‌ آموزشی‌ و رشته‌ بستگی‌ دارد.

Master . 5 برای ورود به‌ این‌ دوره، امتحانی‌ صورت‌ نمی‌گیرد، بلکه‌ با توجه‌ به‌ نمرات‌ دوره‌ Bachelor و معرف‌های‌ ارایه‌ شده‌ پذیرش‌ صادر می‌شود. طول‌ مدت‌ این‌ دوره‌ به‌ نوع‌ مدرک‌ Bachelor بستگی‌ دارد، بدین‌ صورت‌ که‌ دو سال‌ تحصیل‌ بعد از دوره‌ سه‌ ساله‌ Bachelor و یک‌ سال‌ تحصیل‌ بعد از دوره‌ چهار ساله‌Bachelor (Honours) لازم‌ است. دوره‌های‌Master با درس‌ و پژوهش‌ همراه‌ است.
Ph.D. . 6 این دوره‌ فقط‌ پژوهشی‌ است‌ و مدتش‌ حداقل‌ ۳ سال‌ و حداکثر ۶ سال‌ است، که‌ در پایان‌ دانشجو باید از پایان‌ نامه‌ خود شفاهاً‌ دفاع‌ کند، البته‌ در برخی‌ موارد از دانشجویان‌ امتحان‌ کتبی‌ نیز گرفته‌ می‌شود.

در نظام‌ آموزشی‌ زلاندنو، همانند انگلستان‌ گرفتن‌ مدرک‌Ph.D. به‌ طور مستقیم، پس‌ از Bachelor نیز امکان‌پذیر است‌ که‌ در این‌ صورت‌ دانشجو بایستی‌ وضعیت‌ علمی‌ کاملاً‌ مطلوبی‌ داشته‌ باشد.

‌نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌

‌‌. ۱مدارک‌New Zealands Diploma, New Zealand Certificate و کلیه‌ مدارک‌ ۲ یا سه‌ سال‌ تحصیل‌ که‌ منجر به‌ اخذ مدرک‌Bachelor نمی‌شود، بعد از دیپلم‌ دبیرستان، “کاردانی” ارزشیابی‌ می‌شود.

‌‌۲٫ مدارک‌ ذکر شده‌ در بند یک‌ به‌ همراه Post Gradute Diploma (PGD) در مجموع‌ “کارشناسی” ارزشیابی‌ می‌شود.

‌‌. ۳ مدارک Bachelor بعد از دیپلم‌ دبیرستان‌ از دانشگاه‌های‌ گروه‌ ۱ و ۲، “کارشناسی” ارزشیابی‌ می‌شود.

‌‌. ۴برای‌ مدارک‌PGD ، بعد از کارشناسی، فقط‌ صحت‌ صدور صادر می‌شود.

‌‌. ۵مدارک‌Master از دانشگاه‌های‌ گروه‌ ۱ با شرط‌ داشتن‌ مدرک‌ کارشناسی، “کارشناسی‌ ارشد” ارزشیابی‌ می‌شود.

. ۶مدارک‌Ph.D. از دانشگاه‌های‌ گروه‌ ۱ با شرط‌ داشتن‌ مدرک‌ کارشناسی‌ ارشد، “دکترا” ارزشیابی‌ می‌شود.

‌معرفی‌ دانشگاه‌های‌ زلاندنو

‌‌الف) دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ زلاندنو، گروه‌ یک‌ (ممتاز( برای‌ کلیه‌ دوره‌های‌ تحصیلی.

‌معرفی‌ دانشگاه‌های‌ زلاندنو

۱- University of Auckland

۲- University of Canterbury

۳- Lincoln University

۴- Massey University

۵- University of Otago

۶- Victoria University of Wellington

۷- The University of Waikato

‌ب ( مراکز آموزش‌ عالی‌ و پلی‌ تکنیک‌ها(Polytechnics) در زلاندنو، گروه‌ دو، فقط‌ تا سطح‌ کارشناسی(لیسانس) ارزشیابی‌ می‌شود.

۱- Auckland University of Technology

۱- صرفاً در مقطع کارشناسی ارشد با شرط آزمون قابل بررسی و ارزشیابی می باشد.

۲- Wellington Institute of Technology

۳- Christchurch Polytechnic

۴- Universal College of Learning (UCOL) (Manawatu Polytechnic و Wanganui Regional Community Polytechnic از تلفیق دو دانشگاه)

۵- Manukau Institute of Technolgy

۶- Nelson Marlborough Institute of Technology

۷- Northland Institute of Technology

۸- Otago Polytechnic

۹- Southern Institute of Technology

۱۰- Tairawhiti Polytechnic

۱۱- Unitec New Zealand

۱۲- Waiariki Institute of Technology

۱۳- Waikato Institute of Technology

۱۴- Messay University-Wellington

۱۵- Whitireia Community Polytechnic

 • #1 نوشته شده توسط : افشین
  حدود 7 سال پیش

  من میخوام برم نیوزلند واسه ی تحصیل..میخواستم متوسط هزینه ی زندگی و تحصیلو تو اونجا بدونم

  • #2 نوشته شده توسط : خرد آفرین
   حدود 7 سال پیش

   با سلام
   لطفا فرم ثبت نام آن لاین را در سایت تکمیل و ارسال کنید.
   پیروز باشید

جوابش چی میشه؟ *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

No trackbacks yet.